среда, 7 декабря 2016 г.

Науково-методична тема РЦМК вчителів фізичної культури

«Педагогічні стратегії розвитку інноваційної освітньої та методичної діяльності»

«Зміцнення фізичного здоров’я молоді через запровадження здоров’язберігаючих технологій в освітньому просторі».

Мета

Формувати культуру здоров’я учнів через організацію фізкультурно-оздоровчого процесу в навчальних закладах;
 забезпечити стійкий інтерес до уроків фізичної культури, здорового способу життя шляхом залучення учнів до змагально-ігрової діяльності;
створити умови для підвищення рухової активності школярів на уроках фізичної культури.  Завдання РЦМК вчителів фізичної культури:
·       активізація діяльності районного методичного об`єднання вчителів фізичної культури щодо підвищення рівня професійної компетентності та педагогічної майстерності;
·        впровадження в роботу вчителів досягнень сучасної та класичної педагогіки та психології;
·        сприяння поширенню передового педагогічного досвіду у навчально-виховний процес;
·        пошук шляхів підвищення кваліфікації та професійної майстерності вчителів фізичної культури;
·        удосконалення методики викладання складних елементів навчальної програми освітньої галузі „ Основи здоров`я і фізична культура ”;
·        запровадження у систему навчально-виховної роботи закладів освіти елементів здоров`язберігаючих, здоров`язміцнюючих та здоров`язберігаючих технологій; 
  •         модернізація позаурочної спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;
  •         збереження та зміцнення матеріально-спортивної бази закладів освіти району.

План засідань РЦМК вчителів фізичної культури на

2017/2018 навчальний рік

Перше засідання

Мета: організація початку навчально-виховного процесу у 2017/2018 н.р.
Дата: серпень 2017
Місце проведення: ВОМС

Хід роботи

№№
Зміст питання
Форма проведення
Відповідальний
Кінцевий результат (продукт)
1.       
Про підсумки роботи РЦМК вчителів фізичної культури за 2016/2017 н.р.
Інформація
Методист РМК Галкіна Ж.М.
Рішення
2.       
Огляд методичних рекомендації щодо викладання фізичної культури у 2017/2018 н.р.
Інформація
Голова РЦМК Тараненко С.М.
Рекомендації
3.       
Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням у загальноосвітніх навчальних закладах
Інформація
Методист РМК Рудов Р.В.
Рекомендації
4.       
Про інноваційні підходи до організації і проведення уроків фізичної культури.
Інформація
Вчитель фіз. к. Левченко С.В.
Рекомендації
5.       
Про загально районні спортивно-масові заходи у 2017/2018 н.р.
Інформація
Головний спеціаліст ВОМС Малахова Т.О.
Рішення

Друге засідання

Мета: визначення форм і методів проведення уроків фізичної культури максимально спрямованих на оздоровлення учнів.
Дата: жовтень 2017 р.
Місце проведення: ВОМС

Хід роботи

№№
Зміст питання
Форма проведення
Відповідальний
Кінцевий результат (продукт)
1.       
Фізкультурно-оздоровча робота в навчальних закладах.
Круглий стіл
Методист РМК Галкіна Ж.М.
Вчит. фіз. к. Клименко Д.О.
Рішення
2.       
Підвищення функціональних можливостей організму і рівня фізичної підготовки школярів, віднесених до спеціальної медичної групи.
Презентація
Вчит. фіз. к.
Брикун І.В.
Рекомендації
3.       
Національно-патріотичне виховання на уроках фізичної культури.
Доповідь
Вчит. фіз. к.
Звягін В.П.
Тези
4.       
Методичні рекомендації щодо підготовки до проведення ІІ (районного) етапу олімпіади з фізичної культури.
Інформація
Голова РЦМК Тараненко С.М.
Рекомендації

Третє засідання

Мета: ознайомити вчителів  з досвідом організації навчально-виховного процесу у ЗНЗ району щодо впровадження інноваційних технологій на уроках фізичної культури.
Дата: січень 2018 р.
Місце проведення: Водянська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. Ф.О.Окатенка

Хід роботи

№№
Зміст питання
Форма проведення
Відповідальний
Кінцевий результат (продукт)
1
Удосконалення сучасного уроку фізичної культури шляхом впровадження інноваційних технологій.
Круглий стіл
Голова РЦМК Тараненко С.М.
Рішення
2
Інноваційні технології на уроках фізичної культури при вивченні модулів «Волейбол», «Баскетбол».
Практикум
Вчит. фіз. к. Кліпілін Д.О.
Рекомендації
3
Міжпредметні зв’язки в роботі вчителя фізичної культури.
Доповідь
Вчит. фіз. к.
Батичко В.М.
Тези

Четверте засідання

Мета: підвищення рівня професійної компетентності вчителів фізичної культури щодо формування в учнів стійкої мотивації до здорового способу життя.

Дата: квітень 2018 р.
Місце проведення: ВОМС

Хід роботи


№№
Зміст питання
Форма проведення
Відповідальний
Кінцевий результат (продукт)
1.       
Інноваційні технології на уроках фізичної культури при вивченні модулю «Футбол»
Презентація
Вчит. фіз. к. Тараненко М.П.
Рекомендації
2.       
Планування, організація і проведення туристсько-екскурсійної, фізкультурно-оздоровчої і культурно-масової роботи в навчальному закладі (з досвіду роботи).
Круглий стіл
Вчит. фіз. к. Тараненко М.П.
Рекомендації
3.       
Про підготовку до участь у спортивно-масових заходах
Інформація
Головний спеціаліст ВОМС Малахова Т.О.
Рішення